Sākums > Jaunumi
Jaunumi
Par muzeju
Programma
Informācija
Attēlu galerija
Atbalstītāji
Rezidence
Ojārs Feldbergs
Ilgtermiņa darbības stratēģija
Iepirkumi
Tiks pārbūvēta un restaurēta Firkspedvāles muižas kungu māja
23.02.2018.

20. februārī, Latvijas Mākslas akadēmijas Lielajā aulā Rīgā, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore Anita Krūmiņa parakstīja vienošanos par projekta "Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti" īstenošanu.

 

Pasākumā piedalījās Kultūras ministrijas ES fondu departamenta direktore Zanda Saulīte un projekta sadarbības partneru – Talsu novada pašvaldības, Alsungas novada Domes un Biedrības “Pedvāle” – pārstāvji.

 

Projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” (projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/008) mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju.

 

Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti Pedvāle, Sabile, Kuldīga un Alsunga. Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību nākotnes vīzijas un darbības stratēģijas atbalsta tādas kultūrtelpas veidošanos, kas, izturoties ar cieņu pret kultūras mantojumu un tradīciju saglabāšanu nākamajām paaudzēm, virzās uz radošas, izglītotas un ekonomiski aktīvas vides radīšanu, kura ir pievilcīga gan iedzīvotājiem, gan tūristiem.

 

Projekta ietvaros Kuldīgā valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietā “Adatu fabrika” Kalpaka ielā 4 tiks izveidots Mākslas un radošais klasteris, atjaunojot ēku, kuras bojāeja nodarītu neatgriezenisku zaudējumu Kuldīgas un valsts kultūras mantojumam. Kuldīgas Mākslas un radošais klasteris būs reģionālas un nacionālas nozīmes izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kura piedāvātajos pakalpojumos sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju ietilps inovatīvs augstākās izglītības piedāvājums un virkne pieaugušo izglītības pakalpojumu.

 

Sabilē iecerēts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā “Sabiles sinagoga” izveidot Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma centru, kā arī atjaunot Sabiles pilsētas laukumu, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saturiskā piedāvājuma plašāku ietekmi.

Biedrība “Pedvāle” iecerējusi pārbūvēt un restaurēt Firksu Pedvāles muižas kungu māju, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas dabas parkā “Abavas senleja” un īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā „Abavas ieleja". Pēc būvdarbu veikšanas ēkā tiks nodrošināti starptautiskās mākslinieku rezidences pakalpojumi.  

Visbeidzot, Alsungas novadā projekta ietvaros veiks glābšanas darbus un restaurācijas tūrisma pakalpojuma izveidi Alsungas pilī, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas UNESCO Pasaules nozīmes kultūras mantojuma sarakstā iekļautajā suitu kultūrtelpā.

Apjomīgā projekta īstenošanai kopumā nepieciešams finansējums 5 242 771.77 EUR apmērā, tai skaitā projektam piešķirts Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts 2 957 848.90 EUR apmērā. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 31. decembrim.

« Atpakaļ
Copyright © 2013 Open-Air Art Museum at Pedvale. All rights reserved.