Sākums > Par muzeju > Muzeja vēsture
Jaunumi
Par muzeju
Muzeja vēsture
Programma
Informācija
Attēlu galerija
Atbalstītāji
Rezidence
Ojārs Feldbergs
Ilgtermiņa darbības stratēģija
Iepirkumi
Muzeja vēsture

Pirmo reizi vēstures dokumentos Pedvāle minēta 1230. gadā kā seno kuršu apdzīvota vieta. Turpmāko gadsimtu laikā šeit atradās vācu muižnieku īpašumi. Pēc II Pasaules kara, kad Latvija tika okupēta un kļuva par Padomju Savienības sastāvdaļu, muižu ēkas tika postītas un daļēji iznīcinātas. 1991. gadā Pedvālē sākās muižu atjaunošana, ainavas kopšana un Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja veidošana.

Muzeja teritorijā atrodas divas senas muižas ēkas — Firkspedvāle un Briņķpedvāle, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un ietilpst Īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā ”Abavas ieleja”. Pasaules kultūras mantojuma fonds 1996. un 1998. gadā Abavas ieleju kopā ar Pedvāles muižu kompleksu iekļāvis 100 Pasaules apdraudēto kultūras pieminekļu sarakstā. Novērtējot Pedvāles muzeja darbību, 1999. gadā UNESCO piešķīra tam starptautisku Melinas Merkuri balvu par kultūrainavas saglabāšanu un attīstību.

Copyright © 2013 Open-Air Art Museum at Pedvale. All rights reserved.